Ludzie i ich historie - Powrót

Pięciu braci Makowskich: Kazimierz, Tadeusz, Jan, Roman i Krzysztof, po kilkuletnim pobycie w mieście, powróciło do rodzinnej Gwdy Wielkiej w województwie koszalińskim. Wracali ze Śląska, z pobliskiego Szczecinka, z mniej lub bardziej atrakcyjnych posad. Dlaczego wrócili? Na to pytanie odpowiadają rodzice Makowskich. Zadowolony z powrotu synów ojciec podkreśla, że praca w mieście jest lżejsza, ale praca na wsi też daje możliwości. O powrocie na wieś, ciężkiej pracy w gospodarstwie, życiu na wsi, a także o tym co robili będąc poza domem, opowiadają sami bracia.