Ludzie i ich historie - Fizycy cz. 1

Film z cyklu „Cena decyzji”. Instytut Badań Jądrowych został powołany do życia 4 czerwca 1955 roku, na mocy uchwały Prezydium Rady Ministrów PRL. Początkowo IBJ został podporządkowany Polskiej Akademii Nauk, a rok później stał się instytutem resortowym Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej. W filmie Macieja Szumowskiego część pierwsza rozważań teoretyków i praktyków z Krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej na temat prowadzonych badań, próba odpowiedzi na pytanie, czy prace naukowe i badania mają służyć bezpośredniemu rozwojowi przemysłu, czy pośrednio i bezpośrednio mają być szansą dla rozwoju nauki.