Miasta - Kłodzko

Cykl reportaży „Miasta o sobie”, poświęcony miastom i miasteczkom Dolnego Śląska, o których opowiadają lokalni znawcy, włodarze oraz sami ich mieszkańcy. Walory turystyczne oraz stan infrastruktury komunalnej poszczególnych dolnośląskich ośrodków miejskich zabarwiony jest opisem profilu historyczno- geograficznego. W tym odcinku krótka opowieść o Kłodzku, którego historia jest starsza niż jakiegokolwiek miasta w tej części Polski. W pierwszej części reportażu słuchamy wypowiedzi mieszkańców i przewodników PTTK na temat mankamentów infrastruktury turystycznej Kłodzka, zaś w drugiej przyglądamy się miejscowemu dziedzictwu. Okazuje się, że Kłodzko, podobnie jak Sandomierz, posiada pod całym miastem położone, wielopiętrowe korytarze.