Miasta - Tarnów - miasto zabytków

Film z cyklu „Spotkania w muzeum”. Film dokumentalny prezentujący bogatą historię zabytków miasta Tarnowa. Dr Hanna Pieńkowska opowiada o kulturze, świetności i bogactwie miasta w warstwie architektonicznej na przykładzie renesansowej zabudowy mieszczańskiej. Wybitny przykład tejże zabudowy stanowi Ratusz miejski w Tarnowie, okoliczne kamienice patrycjuszowskie. Opowiada o efektach rewaloryzacji na przykładzie ulicy Żydowskiej.