Miasta - Wokół białych mórz

Film z cyklu „Portret miasta” o fabryce sody w Borku Fałęckim w Krakowie. Teren w dolinie rzeki Wilgi to skład odpadów poprodukcyjnych powstały na ponad siedemdziesięciu hektarach, tzw. białe morza. Mieszkańcy okolicznych terenów podnoszą kwestię związaną z uciążliwą działalnością zakładu dla otaczającego środowiska. Zarząd zakładu jest świadomy problemów i przedstawia koncepcję rozwiązań polegających na wdrożeniu procesu utylizacji odpadów posodowych. Zakładowe laboratorium opracowało, jako pierwsze w kraju, technologię utylizacji odpadów. W wyniku tego procesu powstaną produkty mające zastosowanie w rolnictwie i przemyśle. Największym beneficjentem będzie środowisko naturalne, między innymi rzeka Wisła.