Muzyka - Muzykujące rodziny

Reportaż zrealizowany w trakcie 6. Ogólnopolskich Spotkań Muzykujących Rodzin, które odbyły się w ciągu trzech dni listopada w 1981 roku. Rokrocznie, pomimo trudów dnia codziennego, kapele rodzinne zjeżdżają do Wrocławia z całej Polski w celu wspólnego muzykowania. Wydarzenie to nie ma charakteru konkursowego. Wszyscy uczestnicy śpiewają wyłącznie z pasji, dla zabawy i wspólnego spędzenia czasu. Rozmowy z rodzinami oraz krótkie fragmenty występów muzykujących rodzin. Widzowie mają okazją posłuchać kilku przyśpiewek ludowych, przyjrzeć się barwnym strojom i tańcom folklorystycznym oraz przede wszystkim poczuć tę niezwykłą, swojską i bardzo ciepłą atmosferę.