Muzyka - Witold Lutosławski

Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów – Witold Lutosławski wspomina innego wybitnego twórcę, dyrygenta i pedagoga Witolda Maliszewskiego (1873 - 1939), który był jego mentorem, profesorem kompozycji. Lutosławski mówi o niezwykłym, kryształowym charakterze swego nauczyciela, który całe życie był wierny swej estetyce jako artysta i etyce jako człowiek. Wspomina lata nauki u profesora Maliszewskiego – najpierw lekcje prywatne (od 14 roku życia), po lata nauki w Państwowym Konserwatorium Muzycznym oraz utwory przez niego skomponowane.