Muzyka - Profesor Bolesław Szabelski

Sylwetka Bolesława Szabelskiego polskiego kompozytora, organisty i pedagoga związanego z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Katowicach. Uczeń Karola Szymanowskiego. Współtwórca śląskiej szkoły kompozytorów. Od 1945 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Pedagogicznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, od 1957 był kierownikiem Katedry Kompozycji. W 1958 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jednocześnie w latach 1946 - 50 kierował założoną przez siebie Szkołą Umuzykalniającą im. Karola Szymanowskiego. Jego uczniami w katowickiej uczelni byli m.in.: Zbigniew Bargielski, Edward Bogusławski, Ryszard Gabryś, Aleksander Glinkowski, Henryk Mikołaj Górecki, Jan Wincenty Hawel, Zdzisław Szostak, Piotr Warzecha.