Znak Orła - odc. 10 – Ostrzeżenie 1331

Gniewko pokonuje w walce ściągających go Krzyżaków i przybywa na dwór Kazimierza. Hanysz, który przebywa na dworze jako doradca królewicza, powiadamia Krzyżaków o sytuacji.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju