Znak Orła - odc. 4 – Niezałatwione rachunki 1318

W Krakowie Hanysz uprowadza Gniewka. Tylko przypadek ratuje chłopca od śmierci. Gniewko wtrącony do lochu wydostaje się na wolność kanałem wodnym.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju