Ekologia i środowisko - Park w Leśmierzu

Cykliczny magazyn poświęcony ochronie środowiska naturalnego i szeroko pojętej ekologii. W tym odcinku poznajemy szczegóły pracy, a także trudności, które stoją przed pracowniami konserwacji zabytków, które za cel stawiają sobie restaurację zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych. Brak inwestorów, powolne tempo ich działań, a nawet częste defraudacje środków z Ministerstwa Kultury, przeznaczone na rewitalizację części zielonych kompleksów pałacowo - parkowych, to tylko część utrudnień. Niechlubnym przykładem zaniedbań i braku odpowiedzialności zarządcy terenu za powierzony mu areał zieleni może być park w Leśmierzu. Znajduje się on pod zarządem Cukrowni "Leśmierz", która przez wiele lat zdecydowała się na oddelegowanie zaledwie jednego pracownika do opieki nad parkiem. Teren niszczeje, a Cukrownia przerzuca się odpowiedzialnością z naczelnikiem gminy. Nie zawsze jednak wszystko idzie źle. Wśród wyjątków i chwalebnych przykładów może być jednak realizacja w Rydzynie, gdzie postawa inwestora i zarządcy - Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, pozwoliła na satysfakcjonujące zakończenie prac.