Ekologia i środowisko - Zagrożone piękno

Felieton z cyklu "W obronie własnej" o ochronie środowiska wodnego, jezior mazurskich. Zanieczyszczenie jezior poprzez rozwój turystyki, brak oczyszczalni ścieków komunalnych i spływy z rolnictwa powoduje degradację jezior i terenów wokół.