Ekologia i środowisko - Czerwone złoto

Cykliczny magazyn poświęcony ochronie środowiska naturalnego i szeroko pojętej ekologii. W tym odcinku oglądamy fragment posiedzenia dyrektorów zakładów Zagłębia Miedziowego z przedstawicielami instytucji, zajmujących się ochroną środowiska. Obie strony debatowały nad problemem, jak pogodzić przemysł miedziowy z ekologią. W czasie rozmów zastanawiano się m.in. nad następującymi kwestiami: Jakie konkretne działania podjęły tamtejsze przedsiębiorstwa w celu ochrony przyrody? Czy te inicjatywy są proporcjonalne do ich zysków? Jak prezentuje się stan zdrowia ludności, zamieszkujących okolice hut i zakładów? W materiale także kilka ujęć Zagłębia Miedziowego.