Historia współczesna - Adiutant generała Roweckiego-Grota

Bohaterem filmu jest dowódca wojskowy i teoretyk wojskowości, generał Stefan Rowecki - Grot. W latach 1930 - 1935 pełnił on funkcję dowódcy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie. Postać pułkownika, późniejszego generała Stefana Roweckiego - Grota wspomina redaktor Czesław Radomiński, który służył w pułku w stopniu podporucznika. Czesław Radomiński mówi m.in. o cechach osobowości Stefana Roweckiego, jego związkach z Wielkopolską. Wspomina swoje spotkania z dowódcą. Film ilustrowany materiałami ikonograficznymi.