Historia współczesna - Gloria Victis

Zlot obrońców Westerplatte w 45. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kombatanci składają kwiaty i wieńce pod pomnikiem tych, którzy walczyli za polskość Gdańska. Wspominają majora Sucharskiego, obronę i poddanie Westerplatte. Wśród wypowiadających się jest m.in.: starszy strzelec Jan Wojtowicz i kapral Wojciech Włodarski. Porucznik Leon Pająk czyta fragment meldunku w imieniu 97 żyjących Westerplatczyków. W audycji wykorzystano materiały archiwalne z obrony Westerplatte.