Historia współczesna - Zlot organizatorów życia społeczno politycznego Dolnego Śląska w latach 1945-1948

Uroczyste obchody 40. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji odbył się w Legnicy zlot animatorów życia społeczno - politycznego na Dolnym Śląsku w latach powojennych. Rozmowy z przedstawicielami wydarzeń tamtych lat: instruktorem propagandy Komitetu Miejskiego w Legnicy, organizatorem służby zdrowia w Legnicy oraz starostą kłodzkim i wicewojewodą wrocławskim. Wypowiedzi na temat trudności z jakimi zmagano się w tym regionie i jak sobie z nimi poradzono. Wypowiedzi animatorów o znaczeniu zasiedlenia tych ziem przez Polaków, integracji ludności, wzajemnym motywowaniu się do działania oraz organizacji polskiego życia społecznego i politycznego. Motorem ich działania była określona koncepcja zagospodarowania regionu Dolnego Śląska.