Literatura i prasa - Historia jednej księgi - Faust

Faust Johanna Wolfganga von Goethego - polskie przekłady i interpretacje. Dramat uznaje się za najwybitniejsze dzieło i syntezę poglądów niemieckiego poety. Tematem utworu jest zakład Boga z Mefistofelesem o duszę tytułowego doktora. Faust ma ją oddać diabłu, gdy zasmakuje pełni szczęścia i wypowie słowa: "Trwaj chwilo, jesteś piękna". Omówienie historii powstawania dramatu i różnic w jego polskich tłumaczeniach mi.in. Bernarda Antochewicza, Romana Szymanki, Emila Zegadłowicza. Wielowarstwowość znaczeniowa Fausta, fenomenalny zasób słownictwa poety - "jest pisany nowoczesną, staranną niemczyzną". Anegdoty z życia Goethego, cytaty dzieła w języku niemieckim i polskim.