Literatura i prasa - Jerzy Pietrkiewicz - o literaturze polskiej w perspektywie europejskiej

Fragment rozmowy z Jerzym Pietrkiewiczem na temat jego zbioru esejów pt. „Literatura polska w perspektywie europejskiej”, a także o miejscu i roli literatury polskiej w literackiej spuściźnie Europy. Jerzy Pietrkiewicz urodził się 29 września 1916 w Fabiankach. W 1939 r. opuścił kraj i przez Rumunię oraz Francję udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył wykształcenie i następnie rozwijał swoją karierę naukową, będąc profesorem i kierownikiem Departamentu Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Londyńskim.