Literatura i prasa - Stefan Żeromski

Opowieść o Stefanie Żeromskim przez pryzmat jego „Dzienników”. najbardziej intymny opis przeżyć młodego pisarza, a także najautentyczniejsze świadectwo kształtowania się jego osobowości, aspiracji literackich oraz poglądów politycznych i filozoficznych. Historię młodego Żeromskiego dopełniają liczne materiały archiwalne - fotografie, obrazy, rysunki, oryginalne zapiski dzienników (znajdujące się w Bibliotece Narodowej w Warszawie) oraz ujęcia pierwszych wydań jego największych literackich dzieł m.in. „Ludzie bezdomni”, „Syzyfowe prace”, „Dzieje grzechu”.