Ludzie i ich historie - Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie

Audycja z cyklu: Ludzie i ich pasje. Historia przedwojennej Polonii wrocławskiej, o której opowiada Alicja Zawisza - historyk, kustosz Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jej relację wzbogacają liczne materiały archiwalne z omawianego okresu, m.in. dokumenty, fotografie, grafiki oraz filmowa wizytówka współczesnego Wrocławia. Ówczesną Polonię wrocławską tworzyła niewielka grupa Polaków, która starała się pielęgnować i krzewić kulturę i język polski. Mimo, że obecnie Wrocław należy już do Polski, to żyjący członkowie tej przedwojennej organizacji wciąż spotykają się w ramach działającego Towarzystwa Miłośników Wrocławia. O ich działalności przypomina wystawa pt. "Gdy mowa polska znaczyła przetrwanie", przygotowana w 1982 roku przez Muzeum Narodowe, poświęcona dziejom dawnej Polonii wrocławskiej.