Ludzie i ich historie - Pojanie

Historia, tradycje ludowe oraz codzienne życie Pojan, grupy etnicznej zamieszkałej na Dolnym Śląsku. Po zakończeniu II wojny światowej osiedliło się tutaj wielu górali czadeckich. Przywędrowali z południowej i północnej rumuńskiej Bukowiny, na której ich potomkowie spędzili ponad sto lat. Pomimo tego, że przenieśli się do Pojany Mikuli w Rumuni, Pojańczycy nigdy nie zapomnieli o swoim polskim pochodzeniu. Ich barwna kultura zapoczątkowana przed laty w Czadcy na pograniczu polsko - słowackim, a wzbogacona na Bukowinie, przetrwała przez lata. Zachowali odrębność swojej mowy, ubioru i obyczajów. Wizyta w miejscowości górskiej Sobótka. Mieszkańcy wsi ubrani są w stroje ludowe. Ruchy migracyjne Polaków na Śląsku omawia doktor Marian Gotkiewicz, geograf, autor wielu prac na temat migracji narodu polskiego. Mieszkańcy wsi opowiadają o osadnictwie, codziennym życiu, tradycjach i zwyczajach ludowych, śpiewają piosenki ludowe, haftują, przędą, malują pisanki. Jerzy Swancar, miejscowy nauczyciel, który jest nieformalnym przywódcą Pojan, omawia życie ludzi, wspomina wiele rodzin, które przywędrowały na Dolny Śląsk. W reportażu pokazano ceremonię przygotowania panny młodej do ślubu, błogosławieństwo rodziców, wybaczenie grzechów.