Miasta - Kraków

Reportaż z cyklu „Portret Województwa” jest wizytówką Krakowa jako socjalistycznego miasta, łączącego stare tradycje z nowoczesnością w przemyśle, budownictwie i nauce oraz młodością jego mieszkańców. Podkreślanie siły, jaka tkwi w ludzkiej myśli i sposobie wykonywania pracy, co przekłada się na rozwój techniki, technologii i organizacji. Materiał zilustrowany obrazami kombinatu w Nowej Hucie, Cyfronetu - centrum obliczeniowego dla krakowskiej nauki, ujęciami budynków Biblioteki Jagiellońskiej, Collegium Novum, Akademii Górniczo - Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego.