Nauka, szkoły i uczelnie - Ludzie w bieli

Reportaż na temat stanu zdrowia mieszkańców Górnego Śląska. Głównymi schorzeniami, które tu występują częściej niż w innych regionach to: krzywica, gruźlica i pylica. Następnym problemem jest w tym regionie niedostateczna liczba lekarzy. Na dwumilionowe województwo przypada 773 lekarzy. To zadecydowało o powołaniu w GOPie Śląskiej Akademii Medycznej. Rozmowa z lekarzem, Winicjuszem Bezegiem, który naukę w Akademii rozpoczął w 1948 roku. Spotkanie z wybitnym chirurgiem prof. Józefem Gasińskim oraz prof. Witoldem Niepołomskim, rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.