Wynalazki i konstrukcje - Laboratorium 74

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w latach 70. XX wieku. Laboratorium. Pracownik naukowy opowiada o nowoczesnych metodach spawalniczych i historii spawania łukowego. Praca w laboratorium, sprawdzanie struktur metali na monitorach. Wypowiedzi inżynierów na temat wymagań materiałów spawalniczych, spawania elektrożużlowego i tarciowego oraz cięcia plazmowego. W instytucie skonstruowano urządzanie do spawania grawitacyjnego i samoistnego. Prezentacja urządzeń, wskazanie na rolę mechanizacji i automatyzacji w tych procesach Laboratorium elektroniki i automatyki. Na zakończenie wypowiedzi dyrektorów Instytutu Spawalnictwa: Romana Korkiewicza i i Zdzisława Szczecińskiego na temat zastosowania i potrzeby spawalnictwa w licznych dziedzinach gospodarki.