Historia współczesna - Polacy na frontach II Wojny Św. 1939-1945

Wspomnienia Polaków walczących na frontach II wojny światowej. Pułkownik Stanisław Rozciecha, były żołnierz I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, wspomina swoje zadanie podczas bitwy pod Lenino, kiedy to został wysłany przez dowódcę celem naprawy uszkodzonej linii łącznościowej i uzyskania od sztabu batalionu instrukcji dalszych działań. Jan Piątkowski, członek Gwardii Ludowej i działacz PPR podczas okupacji, weteran III powstania śląskiego, wspomina mobilizację w maju 1921 roku. Podpułkownik Janusz Bliźniewski wspomina utrwalanie władzy ludowej i walki z brygadą Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, pułkownik w stanie spoczynku lekarz Jan Aleksandrowicz jak organizował siatkę wywiadowczą i działał w konspiracyjnej służbie zdrowia a potem w partyzantce, wreszcie jak przejmował ziemie odzyskane, kapral podchorąży II Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie Leon Boguś - dowozy amunicji dla artylerii pod Monte Cassino i jak uniknął śmierci pod Loreto. Na koniec Zofia Skalska, nauczycielka, działaczka ruchu oporu i tajnego nauczania, instruktorka tajnego harcerstwa, więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravensbruck opowiada o organizowaniu grupy harcerek kurierek, tajnym nauczaniu i spisywaniu poezji w warunkach obozo