Literatura i prasa - 30-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich

Historia oddziału Związku Literatów Polskich w Szczecinie, we wspomnieniach pisarza i poety, Stanisława Telegi. Dużą zasługę w przyciągania artystów do Szczecina miał pierwszy wojewoda szczeciński Leonard Borkowicz, przyjaciel poetów, jak określał go Konstanty Ildefons Gałczyński. W reportażu fotografie czołowych pisarzy, prezentacja fragmentów ich twórczości, zamieszczonej w czasopismach. Oddział ZLP w Szczecinie został utworzony w 1950 roku, a pierwszym jego prezesem został Jerzy Andrzejewski. Od tego czasu oddział wpisał się w annały miasta, jako grupa zrzeszająca ludzi pióra.