Literatura i prasa - Niebezpieczeństwa nauki

Dokument z cyklu „Niepokoje Stanisława Lema”. Autor audycji, Krzysztof Miklaszewski, przeprowadza wywiad z pisarzem Stanisławem Lemem. W pierwszej części wywiadu, Stanisław Lem odpowiada na pytanie, dlaczego został pisarzem. Następnie odnosi się do tematu swojej książki „Głos Pana”. Pisarz twierdzi, że wbrew pozorom, stara się jak najmniej fantazjować w swoich utworach. Kolejnym tematem rozmowy jest kwestia odkryć naukowych. Pisarz przywołuje historyczne odkrycia naukowe, jak wynalezienie bomby atomowej, czy też całkiem współczesna procedura medyczna "In vitro". Wspomina w tym kontekście o oporach i nadziejach społeczeństwa, jeśli chodzi o wykorzystanie odkryć dla dobra ludzkości. Na pytanie dotyczące tego, czy współczesna nauka nie wiedzie nas na manowce, pisarz odpowiada, że tak naprawdę wszystko zależy od odpowiedzi ludzi na możliwości, jakie niesie nauka i jej wynalazki.