Ludzie i ich historie - Tajemnica willi „Bolko”

Audycja z cyklu: Ludzie i ich pasje. Audycja cykliczna, poświęcona ludziom, mającym nieprzeciętne i fascynujące zainteresowania. W tym odcinku mowa o polskiej sekcji Międzynarodowej Służby Ratowniczej, mającej swą siedzibę w Jeleniej Górze. Grupa została powołana w celu niesienia pomocy przy wszelkich kataklizmach na świecie. Wydarzeniem, które zainicjowało ich działalność, był udział w odgruzowywaniu jednego z włoskich miast po trzęsieniu ziemi. Ratownicy z Jeleniej wspierają ratowników z sekcji Międzynarodowej Służby Ratowniczej, współpracują również z miejscową Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. W audycji rozmowy z bohaterami reportażu na temat wypełniania misji, będącej jednocześnie ich wielką pasją. Ilustracją filmu są materiały archiwalne z międzynarodowych akcji ratowniczych, w których brali udział.