Ludzie i ich historie - Zimowe niebo

Dokument z cyklu „Ludzie i ich pasje”. Historia Towarzystwa Miłośników Astronomii, które ma siedzibę w Krakowie przy ulicy Solskiego 30. Główna opowieść skupia się wokół jednego z jego członków, Pawła Sochy, pracownika Huty im. Lenina, którego olbrzymią pasją jest astronomia. Pomimo braku specjalistycznego wykształcenia udało mu się skonstruować przyrząd do obserwacji gwiazd. Dzięki Towarzystwu ma możliwość poszerzenia swoich horyzontów i zgłębiania wiedzy astronomicznej. Bohater filmu marzy, aby w przyszłości skonstruować bardziej profesjonalny przyrząd, z którego będą mogli korzystać również wybitni astronomowie.